Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuva tapo EBPO Paramos vystymuisi komiteto nare

Sukurta 2022.11.16 / Atnaujinta 2022.11.16 17:31
   Lietuva tapo EBPO Paramos vystymuisi komiteto nare
   Lietuva tapo EBPO Paramos vystymuisi komiteto nare
   Lietuva tapo EBPO Paramos vystymuisi komiteto nare

   Lapkričio 16 dieną vykusiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Paramos vystymuisi komiteto (PVK) posėdyje buvo pritarta Lietuvos narystei komitete. Lietuva tapo 31-ąja svarbaus tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo forumo nare.

   Posėdyje Lietuvai atstovavęs Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rolandas Kriščiūnas pristatė Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos viziją bei pasiektą pažangą ir pabrėžė Lietuvos ambiciją dar aktyviau prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir investuoti į tvarią ateitį.

   „Džiaugiamės, kad Lietuva tapo Paramos vystymuisi komiteto nare. Šis žingsnis rodo, kad mūsų vystomojo bendradarbiavimo veikla stiprėja, kad tampame brandesne šalimi donore. Esame pasiruošę dalintis savo žiniomis, sukaupta pereinamojo laikotarpio patirtimi ir pažangiais sprendimais. Kartu turėsime galimybę pasinaudoti kitų šalių ekspertinėmis žiniomis tobulinant savo vystomojo bendradarbiavimo sistemą“, – pažymėjo R. Kriščiūnas.

   Pasak R. Kriščiūno, PVK yra pagrindinis tarptautinis vystomojo bendradarbiavimo formatas, vienijantis šalis donores. Prisijungusi prie jo, Lietuva turės galimybę dalyvauti priimant sprendimus dėl tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo standartų, didinti savo politikos veiksmingumą, naudotis tarpusavio peržiūrų nauda (peer-reviews) ir dalintis gerąja patirtimi.

   Tapdama PVK nare, Lietuva kartu įsipareigojo įgyvendinti komiteto rekomendacijas ir vadovautis jo gairėmis formuluojant savo vystomojo bendradarbiavimo politiką, teikti vystomojo bendradarbiavimo statistikos ataskaitas, dalyvauti komiteto posėdžiuose ir jam pavaldžiose darbo grupėse.

   Užsienio reikalų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu, 2022 metų pradžioje inicijavo stojimo į PVK procedūras. Rugsėjo mėnesį PVK vertinimui buvo pateiktas detalus Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemą aprašantis memorandumas. 2022 metų rugsėjo 29-30 dienomis EBPO ekspertai misijos Vilniuje metu atliko Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemos peržiūrą ir vertino Lietuvos pasirengimą narystei PVK. Po misijos EBPO ekspertai parengė ataskaitą, kuri kartu su Lietuvos parengtu memorandumu buvo pateikta svarstyti PVK nariams. Stojimo proceso metu buvo objektyviai įvertinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos teisiniai ir instituciniai aspektai, turimi žmogiškieji ištekliai, esami ir trūkstami mechanizmai, pastangos siekti prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Išsamią analizę atlikę EBPO ekspertai pateikė atitinkamas rekomendacijas dėl tolimesnių žingsnių stiprinant ir tobulinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemą.

    

   Nuotraukų aut.: OECD / Andrew Wheeler