Oman

Created: 2014.02.06 / Updated: 2019.05.20 10:12
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Omano Sultonato Vyriausybės susitarimas dėl abipusio vizų režimo panaikinimo diplomatinių, specialiųjų ir tarnybinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Sultanate of Oman on Mutual Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Special or Service Passports
  Vilnius, 11/05/2012.
  Entered into force on 23/10/2012.
  Published in „Valstybės žiniose“ – 2012, No. 108-5464.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Omano Sultonato Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Sultanate of Oman on Economic Cooperation
  Muscat, 25/06/2018.
  Entered into force on 26/02/2019.
  Published in TAR on 19/12/2018, i. c. 2018-20831.

Subscribe to our newsletters