Brazil

Created: 2014.02.06 / Updated: 2019.09.19 13:03
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo (sudaryta pasikeičiant notomis)
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Abolition of Visa Requirements (concluded by exchange of Notes)
  19/11/2001, 04/11/2002.
  Entered into force on 13/01/2009.
  Published in „Valstybės žinios“, in 2008, No. 119-4497.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in the Field of Culture
  Brazil, 16/07/2008.
  Entered into force on 17/05/2010.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-04-21 nutarimu Nr. 433.
  Published in „Valstybės žinios“ in 2010, No. 60-2962.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo memorandumas dėl ekonominio bendradarbiavimo
  Memorandum of Understanding on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Federative Republic of Brazil
  New York, 20/09/2017.
  Entered into force on 20/09/2017.
  Published in TAR on 17/11/2017, i. c. 2017-18232.
 4. Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutartis dėl nuteistųjų asmenų perdavimo
  Treaty on the Transfer of Sentenced Persons between the Republic of Lithuania and the Federative Republic of Brazil
  New York, 26/09/2018.
  Not in force.
  Published in TAR on 13/09/2019, i. c. 2019-14567.

Subscribe to our newsletters