Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2022.08.01 20:17

Konsulinį mokestį ambasadoje galite sumokėti tik banko atsiskaitymo kortelėmis. Valiutų kursas peržiūrimas kartą per mėnesį, remiantis Europos Centrinio Banko skelbiamu valiutų kursu.

Už LR paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 131 CAD

Už Asmens grįžimo pažymėjimo arba laikinojo kelionės dokumento išdavimą

33 CAD

Už konsulinės pažymos išdavimą

39 CAD

Už dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų  civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimą bei perdavimą

39 CAD

Už civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų (santuokos, gimimo ir kt.) išdavimą

7 CAD

Už laikinojo paso išdavimą

65 CAD

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą

131 CAD

Už dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimą, priėmimą ir perdavimą

78 CAD

Už  dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimą ir perdavimą

209 CAD
Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 26 CAD

Už dokumentų legalizavimą arba tvirtinimą pažyma (Apostille)

26 CAD

Už sandorių ir pareiškimų patvirtinimą (pvz. įgaliojimo)

65 CAD

Už sandorių ar pareiškimų surašymą ir patvirtinimą (pvz. įgaliojimų)

131 CAD

Už dokumentų nuorašų ar išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

13 CAD

Už parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

13 CAD

Už dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

39 CAD

Už fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimą

39 CAD

Už asmeninio testamento priėmimą saugoti

65 CAD
Už prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimą ir sprendimų dėl jų priėmimą 157 CAD
Už prašymų išduoti Šengeno vizas priėmimą ir sprendimų dėl jų priėmimą 105 CAD

Už jūrinio protesto priėmimą

131 CAD

Už dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimą

13 CAD
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį) 39 CAD
Už pinigų pasinaudojant URM ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 26 CAD

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha