Pasas, Asmens tapatybės kortelė

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2023.03.15 15:40

Kaip užsiregistruoti priėmimui ambasadoje dėl Lietuvos Respublikos piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės (ATK) išdavimo/keitimo?

Užsiregistruoti prašome čia. Registruojantis pastabų laukelyje nurodykite savo asmens kodą arba gimimo datą.

SVARBU! UŽSIREGISTRAVUS APSILANKYMUI PASITIKRINKITE, AR GAVOTE Į SAVO EL.PAŠTO DĖŽUTĘ EL.LAIŠKĄ APIE VIZITO REZERVACIJĄ. JEI LAIŠKO NEGAVOTE, REGISTRUOKITĖS DAR KARTĄ ARBA SUSISIEKITE SU AMBASADA. VIZITAS YRA PATVIRTINAMAS IR Į AMBASADĄ GALIMA VYKTI TIK TADA, KAI GAUSITE ANTRĄ EL. LAIŠKĄ APIE VIZITO PATVIRTINIMĄ. NEGAVUS PATVIRTINIMO LAIŠKO, SUSISIEKITE SU AMBASADA. 24 VAL. PRIEŠ APSILANKYMĄ GAUSITE PRIMINIMĄ APIE VIZITO LAIKĄ IR REIKALINGUS ATSINEŠTI DOKUMENTUS.

Jūsų dalyvavimas atnaujinant ar užsakant pasą ar asmens tapatybės kortelę yra privalomas, nes reikalinga nuskaityti Jūsų pirštų atspaudus.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

SVARBU:

 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje – per 1 ar per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą, galiojantį 14 dienų nuo jo išdavimo dienos.

Kokiais atvejais išduodamas/keičiamas Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė? 

Pasas ar asmens tapatybės kortelė keičiami, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • dokumentas tapo netinkamu naudoti;
 • dokumente yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos dokumento galiojimo laikas;
 • dokumento keitimo pageidauja pilietis.

Kiek laiko galioja Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė?

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 30 metų jei ji išduota piliečiui nuo 70 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

Kaip ir kokius dokumentus reikia turėti norint užsakyti/pakeisti Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę?

 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai.
 • Asmenims nuo 16 iki 18 metų kreipiantis dėl pirmojo Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, dalyvauti turi ir vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 16 metų, kuris jau turėjo pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Pateikiant vaiko nuo 2 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats.
 • Pateikiant dokumentus dėl vaiko iki 2 metų amžiaus vaiko dalyvavimas neprivalomas.

PRAŠOME PATEIKTI

 • GALIOJANTĮ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, LR piliečio pasą ar ATK;
 • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pasą ar ATK (kai asmens dokumentas užsakomas vaikui);
 • Nuotraukų atsinešti nereikia, asmuo fotografuojamas ambasadoje vizito metu. Dėmesio - kreipiantis dėl vaiko iki 2 metų amžiaus paso reikia pateikti dvi vaiko nuotraukas ;
 • Konsulinį mokestį sumokėti banko kortelėmis ambasadoje;
 • Registruotą Canada Post Xpresspost voką pagaminto paso ar asmens tapatybės kortelės persiuntimui - šeimos narių naujai pagaminti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai nėra siunčiami vienu voku, kiekvienas asmuo privalo turėti atskirą, sau adresuotą voką kiekvienam dokumentui;
 • Registruotą Canada Post Xpresspost voką asmens tapatybės kortelės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenų (slaptažodžio) voko persiuntimui (reikalingas pateikti tik tada kai užsakoma asmens tapatybės kortelė).

SVARBU:

 • Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).
 • Jeigu vaikas yra gimęs užsienyje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybės ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje (žr. Civilinė metrikacija, Dėl užsienyje gimusių vaikų įtraukimo į apskaitą pateikiami dokumentai).

Kreipiantis asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje, reikalinga pateikti

 • GALIOJANTĮ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, LR piliečio pasą ar ATK;
 • Prašymą įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką / ištuoką (žr. Civilinė metrikacija, Dėl užsienyje sudarytos, nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą pateikiami dokumentai);
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikti jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotą legalizuotą dokumentą su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtinantį jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį;
 • 2 spalvotas foto nuotraukas (Kanados paso formato);
 • Konsulinį mokestį sumokėti banko kortelėmis ambasadoje;
 • Registruotą Canada Post Xpresspost voką pagaminto paso ar asmens tapatybės kortelės persiuntimui - šeimos narių naujai pagaminti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai nėra siunčiami vienu voku, kiekvienas asmuo privalo turėti atskirą, sau adresuotą voką kiekvienam dokumentui;
 • Registruotą Canada Post Xpresspost voką asmens tapatybės kortelės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenų (slaptažodžio) voko persiuntimui (reikalingas pateikti tik tada kai užsakoma asmens tapatybės kortelė).

Kreipiantis asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us), reikalinga pateikti

 • GALIOJANTĮ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, LR piliečio pasą ar ATK;
 • Jei prarastas vienintelis turėtas LR pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą ar kt.;
 • Pranešimą apie LR pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;
 • 2 spalvotas foto nuotraukas (Kanados paso formato);
 • Konsulinį mokestį sumokėti banko kortelėmis ambasadoje;
 • Registruotą Canada Post Xpresspost voką pagaminto paso ar asmens tapatybės kortelės persiuntimui - šeimos narių naujai pagaminti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai nėra siunčiami vienu voku, kiekvienas asmuo privalo turėti atskirą, sau adresuotą voką kiekvienam dokumentui;
 • Registruotą Canada Post Xpresspost voką asmens tapatybės kortelės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenų (slaptažodžio) voko persiuntimui (reikalingas pateikti tik tada kai užsakoma asmens tapatybės kortelė).

Kaip bus galima atsiimti Jums pagamintą Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę?

 • Pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į ambasadą Otavoje arba priduodant dokumentus dėl asmens dokumento gamybos užpildžius prašymą pagamintą dokumentą išsiųsti registruotu paštu jo nurodytu adresu.
 • Pagamintus asmens dokumentus ambasadoje paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
 • Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaip atnaujinti Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę negalintiems atvykti į ambasadą Otavoje?

LR ambasados Kanadoje per metus vidutiniškai rengiamos 1 – 2 konsulinės misijos, kurių metu galima atsinaujinti asmens tapatybės dokumentus. Misijų registracija ir informacija skelbiama ambasados interneto svetainėje https://ca.urm.lt.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha