Civilinė metrikacija (Santuoka, gimimas)

Sukurta 2014.08.11 / Atnaujinta 2021.09.28 23:19

INFORMUOJAME, JOG PRAŠYMAI ĮTRAUKTI Į APSKAITĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTUS CIVILINĖS BŪKLĖS AKTUS PATEIKIAMI TIK TIESIOGIAI ATVYKUS Į AMBASADĄ OTAVOJE. Užsiregistruoti apsilankymui prašome čia.

 • Dėl užsienyje sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje pateikiami dokumentai
  • Prašymas
  • Užsienio valstybėje išduotas santuokos liudijimas, legalizuotas Global Affairs Canada (GAC) su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia.
  • Galiojantys sutuoktinių pasai.
  • Jei tai yra ne pirma santuoka, ištuokos liudijimas (Lietuvos piliečiams- Lietuvoje išduotas ištuokos liudijimas net jei buvusi santuoka sudaryta užsienyje), jei vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai legalizuojami ir pateikiami kartu su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia.
  • Konsulinis mokestis banko kortelėmis mokamas ambasadoje

 • Dėl užsienyje sudarytos santuokos nutraukimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje pateikiami dokumentai
  • Prašymas
  • Užsienio valstybėje išduotas santuokos nutraukimo liudijimas, legalizuotas Global Affairs Canada (GAC), su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia.
  • Galiojantis pareiškėjų pasai.
  • Konsulinis mokestis banko kortelėmis mokamas ambasadoje.

 • Dėl užsienyje gimusių vaikų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje pateikiami dokumentai
  • Prašymas. Prašymą turi pasirašyti vienas iš tėvų.
  • Užsienio valstybėje išduotas gimimo liudijimas, legalizuotas Global Affairs Canada (GAC), su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: „Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia.
  • Vaiko (jei yra išduotas) ir vieno iš tėvų arba abiejų galiojantys Lietuvos Respublikos piliečių pasai.
  • Konsulinis mokestis banko kortelėmis mokamas ambasadoje.

 • Dėl vardo, pavardės, tautybės keitimo, kai priežastis nėra santuokos apskaitymas, pateikiami dokumentai
  • Prašymas
  • Galiojantis pareiškėjo Lietuvos Respublikos piliečio pasas.
  • Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę, tautybę.
  • Civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, įregistravimo liudijimų originalai.
  • Teismo sprendimas dėl vardo, pavardės keitimo su apostile ir vertimu.
  • Konsulinis mokestis banko kortelėmis mokamas ambasadoje.

 • Dėl kartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimo pateikiami dokumentai
  • Prašymas
  • Galiojantis pareiškėjo Lietuvos Respublikos piliečio pasas.
  • Konsulinis mokestis už dokumento pareikalavimą banko kortelėmis mokamas ambasadoje.
  • Canada Post Xpresspost iš anksto apmokėtą voką dokumento persiuntimui Jūsų nurodytu adresu, jei jo atsiimti neatvyksite asmeniškai.

 • Dėl mirties apskaitymo per diplomatinę atstovybę pateikiami dokumentai
  • Prašymas apskaityti užsienyje mirusio asmens mirtį.
  • Kanadoje išduotas mirties liudijimas (dokumento legalizuoti nebūtina) su tiksliu vertimu į lietuvių kalbą (vertime vertėjas parašo: ,,Tvirtinu, kad gerai moku anglų ir lietuvių kalbas ir čia yra pilnas bei tikslus pridėto dokumento vertimas iš anglų kalbos”, parašo savo vardą, pavardę ir pasirašo). Vertimo tvirtinti nereikia.
  • Velionio Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės originalai (jei turėjo) arba kopijos.
  • Galiojantis pareiškėjo piliečio pasas.
  • Konsulinis mokestisuž dokumento pareikalavimą banko kortelėmis mokamas ambasadoje (kai dokumentai pateikiami asmeniškai), sertifikuotu banko čekiu – gavėjas Embassy of Lithuania – kai dokumentai siunčiami paštu.

 • Papildoma informacija
  Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą. Įtraukus santuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas santuokos liudijimas.

  Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą. Įtraukus vaiko gimimą į apskaitą, išduodamas lietuviškas vaiko gimimo liudijimas.

  Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. išsituokę užsienio valstybių teismuose privalo ištuoką įtraukti į apskaitą. Įtraukus ištuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas ištuokos liudijimas.

  Lietuvos Respublikos piliečiai po santuokos gali tik: pasilikti savo turimą pavardę, prie turimos pavardės pridėti sutuoktinio pavardę arba pakeisti pavardę į sutuoktinio.

  Lietuvos Respublikos piliečio (net jei ir turi kitą pilietybę) sutuoktinės Lietuvos pilietės pavardė (kai keičiama arba pridedama prie turimos) gali būti registruojama tik moteriška galūne "-ė" arba "-ienė".

  Lietuvos Respublikos piliečių pavardės dokumentuose rašomos tik lietuviškomis raidėmis (X, W, Q ir t.t. nebus rašomos).

  Lietuvos Respublikos piliečio dukros pavardė, nepateikus vaiko Kanados paso, gali būti registruojama tik moteriška galūne.

  Dėl pakartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimo į konsulines įstaigas gali kreiptis tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Visi kiti asmenys turi kreiptis į civilines metrikacijos įstaigas.

  Konsulinėse įstaigose pateikti dokumentai dėl civilinės metrikacijos nagrinėjami Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje.

  Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, ja gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus.