Konsulinė registracija

Sukurta 2019.10.07 / Atnaujinta 2020.11.30 09:36
 • Konsulinės registracijos būdai
  • Atvykus ar kreipiantis asmeniškai;
  • Kreipiantis per įgaliotą asmenį;
  • Kreipiantis el. paštu: [email protected] ar kitu saugiu būdu

 • Konsulinė registracija atliekama
  • Kai užsienyje gyvenantis LR pilietis kreipiasi į ambasadą dėl konsulinės funkcijos atlikimo;
  • Kai užsienio valstybėje gyvenančio piliečio prašymu (pageidavimu), pateikus užpildytą Konsulinės registracijos prašymą ir kitus dokumentus, kreipiasi jo įgaliotas asmuo ir pateikia tai įrodančius dokumentus (pasą, įgaliojimą).

 • Duomenų konsulinei registracijai pateikimas
  • Jei pilietis pateikia prašymą per įgaliotą asmenį, paštu ar kitu saugiu būdu, jis kartu turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento notariškai patvirtintą kopiją. Įgaliotas asmuo tokiu atveju turi pateikti notariškai patvirtintą įgaliojimą ir dokumentą, patvirtinantį jo asmens tapatybę ir pilietybę.
  • Nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio Konsulinės registracijos prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių) arba globėjas (rūpintojas), pateikdamas ir globos (rūpybos) teisę pagrindžiančius dokumentus ir savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
  • Neveiksnaus Lietuvos Respublikos piliečio Konsulinės registracijos prašymą ir dokumentus pateikia jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikdamas ir dokumentus, patvirtinančius globos (rūpybos) teisę ar teisėtą atstovavimą ir savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
  • Konsulinės registracijos prašymo formą taip pat galima gauti ambasadoje.
  • Konsulinės registracijos duomenys ambasadoje saugomi 5 metus nuo jų įrašymo į konsulinės įstaigos Konsulinių procedūrų valdymo sistemą. Pasibaigus šiam laikotarpiui duomenys ištrinami iš sistemos automatiniu būdu.

 • Konsulinė įstaiga, turėdama piliečio duomenis, gali
  Teikti konsulinę pagalbą susisiekdama su piliečiu stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, sulaikymo, karo ir ginkluoto konflikto atvejais.

 • Konsulinė registracija nebūtinai yra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimu
  • Konsulinė registracija atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos, tačiau jo gyvenamoji vieta pagal Civilinį kodeksą laikoma užsienio valstybė;
  • Visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta užsienio valstybėje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha