Garbės generalinis konsulas Toronte

Sukurta 2018.05.30 / Atnaujinta 2021.05.28 08:14

Paul Victor Kuras
Garbės generalinis konsulas Toronte

Adresas

1573 Bloor St. W.
Toronto, ON, M6P 1A6
CANADA

Telefono numeris

416-998-2711

Fakso numeris

(416) 201 8990

E. pašto adresas

[email protected]